cmentarz wojskowy

Cmentarz Wojskowy na Powązkach

Każda nekropolia jest czymś więcej niż tylko miejscem pochówku. To przede wszystkim historia, często brutalna i przykra. Nic tak jak mogiły poległych i wyryte na wieczność epitafia nie świadczy o przemijaniu.

Cmentarz Wojskowy na Powązkach ulokowany jest w dzielnicy Żoliborz przy ulicy Powązkowskiej 43/45 w Stolicy. Cmentarz ten zajmuje powierzchnie 24,3 hektarów.

Historia

Historia tego cmentarza zaczyna się w 1912 roku. Jego założycielami były władze Warszawskiego Okręgu wojskowego. Początkowo cmentarz prawosławny, stworzony został z myślą o chowaniu na jego terenie żołnierzy rosyjskich. Po wybuchu I wojny światowej cmentarz stał się miejscem spoczynku również dla jeńców wojennych z różnych państw.

W latach 20. XX wieku na cmentarzu spoczywali wojskowi i ich rodziny. Z czasem cmentarz stał się miejscem spoczynku dla uczestników wielu powstań. Na cmentarzu chowano również ofiary bombardowań lotniczych. Po kapitulacji miasta na cmentarzu wojskowym złożono ekshumowane ciała poległych żołnierzy wcześniej pochowanych na placach.

Po 1941 roku Niemcy wydzielili specjalną kwaterę dla swoich żołnierzy. Z tego miejsce ekshumowali ciała polskich żołnierzy, a na ten teren wstępu nie miała ludność polska.

Od 1946 roku cmentarz wszedł w posiadanie administracji wojskowej. Taki przebieg sytuacji pozwolił uzyskać środki na konserwację zabytkowych pomników i nagrobków. Od lat 50. XX wieku na cmentarzu powstała Aleja Zasłużonych. Z kolei w 1964 roku cmentarz został połączony z cmentarzem komunalnym. Od tej pory cmentarz nosił nazwę Komunalny-Powązki. Jednak pod koniec lat 90 nazwa cmentarz wojskowy została ponownie przywrócona.

Kwatery na cmentarzu:

  • Kwatera na Łączce,
  • Dolina Katyńska,
  • Kwatera Smoleńska,
  • Kwatera Harcerskiego Batalionu Armii Krajowej Zośka.

Na cmentarzu nadal odbywają się pogrzeby żołnierzy i ich rodzin. Jednym z zakładów, który oferuje usługi pogrzebowe na terenie Warszawy, jest dom pogrzebowy Memento Mori. Pracownicy zakładu wyróżniają się ogromnym doświadczeniem oraz zaangażowaniem w organizację pogrzebu. Ponadto znają wszelkie przepisy dotyczące organizacji pogrzebu z udziałem asysty honorowej. Dzięki czemu każdy mieszkaniec Śródmieścia, Bródna, Pragi, Ochoty i innych dzielnic, może mieć gwarancję wzorowo przeprowadzonej ceremonii pochówku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *