ostatnia wola

Czy warto spisać testament?

Testament to rodzaj dokumentu spisanego przez osobę, która chce rozdysponować swoim majątkiem po śmierci. W Polsce istnieje prawo dziedziczenie, które zabezpiecza rodziny na wypadek śmierci jednego z członków rodziny. Czy warto więc spisywać testament?

Kto może spisać testament?

Testament może spisać osoba świadoma (potrafiąca pisać i czytać), która posiada pełne prawo do decydowania o swoim dorobku. Testament spisany przez osobę ubezwłasnowolnioną nie będą ważny w świetle prawa. Na ten moment najczęściej mówi się o dwóch rodzajach testamentów. Testament holograficzny oraz testament notarialny. Dużo bezpieczniejszą formą jest spisanie tego drugiego dokumentu, gdyż podrobienie takiego testamentu notarialnego jest praktycznie niemożliwe.

Jak spisać testament?

Samodzielnie na kartce papieru można zapisać swoją ostatnią wolę. Ważne, aby treść na dokumencie była spójna. Kiedy testament zawiera więcej niż jedną kartkę, należy wszystkie strony ponumerować. Bardzo ważne jest zapisanie daty sporządzenia testamentu. W takim dokumencie należy podać liczbę spadkobierców i dokładnie opisać dobra materialne, które mają trafić w ręce danych osób. Pominięcie w testamencie małżonka lub dzieci nie sprawi, że osoby te nie otrzymają spadku. W związku z prawem do zachowku, najbliższa rodzina zawsze zostaje zabezpieczona. Wyjątkiem jest wydziedziczenie krewnego, które może nastąpić w momencie, kiedy bliska osoba stosowała wobec testatora przemoc, nie opiekowała się nim w chorobie itp.

testament

Spisanie testamentu u notariusza jest dużo bezpieczniejszą formą. Notariusz spisuje i odczytuje ostatnią wolę testatora, który następnie podpisuje dokument swoim własnoręcznym podpisem.

Każdy testament należy zdeponować w dowolnej kancelarii notarialnej, aby mógł zostać on wpisany do Notarialnego Rejestru Testamentów. Po śmierci testatora zostaje odczytany w obecności rodziny.

Podsumowując:

  1. Testament może być spisany przez osobę świadomą i pełnoletnią,
  2. najpopularniejszą formą testamentu jest holograficzny i notarialny,
  3. testament musi być czytelny i jasno określać spadkobierców,
  4. na testamencie musi być data i podpis,
  5. pominięcie najbliższej rodziny w testamencie nie jest jednoznaczne z wydziedziczeniem.

Testament ma tę zaletę, że jasno określa ostatnią wolę testatora. Dzięki temu wszelkie niejasności dotyczące majątku zostaną rozwiane. Spisanie ostatniej woli pomaga rodzinom ograniczyć zbędny stres i możliwe scysje. W przypadku ostatniej woli dobrze jest również uzgodnić z rodziną formę pochówku. Poinformowanie najbliższych o tym, czy chcemy być skremowani, czy nie pozwoli w przyszłości rodzinom zredukować niepotrzebne dylematy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *