pogrzeb w poznaniu

Organizacja pogrzebu w Poznaniu

Ze śmiercią członka rodziny wiąże się ogrom emocji, które w początkowym okresie muszą zostać odłożone na bok. Jest to konieczne, aby móc zająć się organizacją pogrzebu bliskiej osoby. Jak wygląda to w praktyce w mieście Poznań? Czy na obszarze miasta możliwy jest pochówek w kolumbarium? Odpowiadamy poniżej.

Pierwsze chwile po śmieci bliskiej osoby

W pierwszej kolejności należy skontaktować się z opiekującym się zmarłym lekarzem POZ. Jeżeli nie jest to możliwe na miejsce zgonu wzywamy lekarza pogotowia ratunkowego, który wyda kartę zgonu. Posiadając ten dokument można skontaktować się ze zakładem pogrzebowym (np. http://universum-poznan.com.pl/), który przewiezie ciało zmarłego do chłodni. Kolejnym krokiem jest uzyskanie aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Posiadając akt można udać się do ZUS-u lub KRUS-u w celu złożenia wniosku o zasiłek pogrzebowy. Co ważne wszystkimi tymi formalnościami może zająć się zakład pogrzebowy, z którego usług korzystamy. Może on również zająć się wszystkimi formalnościami administracyjnymi, cmentarnymi oraz tymi, które związane są ze związkiem wyznaniowym, do którego należał zmarły.

Najważniejsze decyzje

Współpracując z zakładem pogrzebowym musimy podjąć szereg decyzji. Przede wszystkim należy poinformować zakład czy pochówek będzie świecki, czy też zgodny z nakazami związku wyznaniowego. W pierwszym przypadku zakład może skontaktować się z mistrzem ceremonii, który uświetni ostatnie pożegnanie.

Kolejną kluczą kwestią objętą przez usługi pogrzebowe jest decyzja dotycząca kremacji. Należy podkreślić, iż jest to coraz popularniejsze rozwiązanie w Polsce, które jest w pełni zgodne z wiarą katolicką (choć stoi w opozycji do tradycji). W takim wypadku prochy zmarłego w urnie mogą być pochowanie zarówno w grobie, jak i w specjalnych, znajdujących się na kilku cmentarzach w Poznaniu kolumbariach..

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *